Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017

Sekcia: Info SR a svet

Trvanie: 7. december 2017 - 15. január 2018
Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4 ods. 1 a ods. 7 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia a jeho dodatku vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v...

Celý článok

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017

#textil

Sekcia: Výstavy

Trvanie: 8. december 2017 - 24. január 2018
Výstava s názvom # TEXTIL je výberom z tvorby študentov, doktorandov a pedagógov Ateliéru textilnej tvorby v priestore na VŠVU.  Vystavené diela vznikli pod vedením Doc. M.A. Blanky Cepkovej, ktorá vedie ateliér od roku 2009. Výstava prezentuje diela s individuálnou umeleckou výpoveďou, ktoré zachytávajú celú škálu textilnej tvorby v rozsahu od miniatúry po...

Celý článok

#textil

Komentovaná prehliadka k výstave Akože - Detský svet fantázie zo zbierok Slovenského múzea dizajnu

Sekcia: SMD aktuálne

Trvanie: 22. november 2017 - 24. november 2017
Hračky vždy patrili do detského sveta, v ktorom je fantázia základnou súčasťou hravej reality. Nájsť prvú hračku na svete je nemožné, no s najväčšou pravdepodobnosťou ju vymyslelo dieťa. Slovensko má nielen zaujímavé dejiny hračkárskej tvorby, ale aj významné prvenstvo. Najstarší nález hračky v strednej Európe bol objavený v archeologickom nálezisku z doby bronzovej v...

Celý článok

Komentovaná prehliadka k výstave Akože - Detský svet fantázie zo zbierok Slovenského múzea dizajnu

Vernisáž výstavy k 90. výročiu založenia Slniečka

Sekcia: SMD aktuálne

Trvanie: 28. november 2017 - 29. január 2018
Najstarší literárno-umelecký časopis pre deti si tento rok pripomína 90. výročie svojho založenia. Prvé číslo Slniečka vyšlo v roku 1927 v Matici slovenskej v Martine. V spolupráci s LIC sme pripravili malú výstavu, na ktorej prezentujeme dejiny a súčasnosť Slniečka v troch výstavných celkoch. Výstavu pozostávajúcu z výberu časopisov a originálov ilustrácií si môžete...

Celý článok

Vernisáž výstavy k 90. výročiu založenia Slniečka

NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach

Sekcia: SMD aktuálne

Ako zabezpečujeme kvalitu vzdelávania na odborných školách a tým aj prísun kvalifikovaných mladých ľudí do odvetvia? Aké sú možnosti spolupráce, aby sme dosiahli dobré výsledky? Ako zapojiť do vzdelávania čo najviac odborníkov z praxe bez neúmernej záťaže? Čo je duálne vzdelávanie? Kto sú podporné organizácie a čo ponúkajú? Príďte vyjadriť svoj názor,...

Celý článok

NOVÝ KONCEPT - Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach

Sprievodné akcie k NCD 2017

Sekcia: Články - NCD 2017

Pripravujeme: Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach Termín: 23. november 2017, 10.00 – 13.00 Miesto konania: Galéria dizajnu Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava ...

Celý článok

Sprievodné akcie k NCD 2017