Súčasné sklo. Teraz!

Súčasné sklo. Teraz!

Trvanie: 20. apríl 2017
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Srdečne pozývame na prednášku Milana Hlaveša, ktorá sa bude konať vo štvrtok 20. apríla o 10,00 hod.
v Satelite, galérii dizajnu SCD.

Prednáška Súčasné sklo. Teraz! sumarizuje, zo subjektívneho pohľadu prednášajúceho, nahliadnuté dianie v umeleckých sklárskych odboroch posledných rokov. Vzhľadom k častým a mnohokrát aj ďalekým cestám za sklom, autor zhromažďuje poznatky z rôznych kútov sveta, ktoré chce aspoň letmo, počas takmer trojhodinovej, obrazovo bohatej prezentácie, odovzdať poslucháčom.

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.
Vedúci kurátor Zbierky skla, keramiky a porcelánu pražského Umeleckopriemyselného múzea, kde pracuje od roku 1998. Je absolventom univerzít v Opave a v Brne a Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe. Sklu sa priebežne v rôznych jeho polohách venuje cez 30 rokov, kedy v roku 1985 nastúpil na sklársku školu v Železnom Brode. Neúnavný šíriteľ diania na sklárske scéne, ktorý ako sám uvádza, sleduje, študuje, dokumentuje, zbiera, vystavuje, píše a publikuje, propaguje, popularizuje, prednáša, hodnotí, cestuje, reprezentuje, komunikuje, organizuje, stretáva sa a dúfa, že tým všetkým "svojim odborom", teda sklu
a keramike, trochu pomáha.

Prednáška sa koná v rámci projektu KEGA.

Vstup na prednášku je zdarma.

Organizátori:
Ateliér SKLO, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Slovenské centrum dizajnu


Kontakt: Helena Veličová, +421 918110247, helena.velicova@scd.sk

https://www.facebook.com/events/438679939818687/