Designum 2/2017

online Designum 2/2017

Designum 2/2017

V rubrike Aktuálne okrem rozhovorov sústredených na prezentáciu mladšej generácie dizajnérov – Richard Seneši (Adriena Pekárová), Silvia Lovasová (Katarína Trnovská), Zolo Kis (Ľubica Pavlovičová), ktorých spája aj záujem o využívanie nových technologických postupov či strategické uvažovanie o dizajnérskej produkcii, prinášame reflexie štyroch zahraničných podujatí. Leonore Jurkyová sa zamerala na Internationale Fashion Showcase 2017 konajúce sa v Londýne. Pohľad na bienále dizajnu v Saint-Étienne prináša príspevok Zdena Kolesára Dizajn rozpustený v slovách. Milano Design Week 2017 je text Barbory Babockej venujúci sa aktuálnemu stavu a prezentáciám dizajnu. Článok Márie Riškovej je pozvánkou na výstavu Hello, Robot. Dizajn medzi človekom a strojom, ktorá sa koná pri príležitosti Vienna Biennale 2017. Maroš Schmidt sa v rubrike Múzejne venuje historickému vývoju podniku Tatramat, jeho produktom a dizajnérom. Do časti Retrospektívne sme zaradili text Dany Doricovej Jitka Petrikovičová – známa a neznáma. Miroslav Chovan je autorom aj druhej časti textu na tému mýty o „zelenom dizajne“. V rubrike Teoreticky a prakticky sú zaradené aj recenzie dvoch publikácií. Tibor Uhrín hodnotí knihu editorov Zdena Kolesára a Mariána Laššáka o dizajnérovi a pedagógovi Františkovi Burianovi a Ivan Petelen učebnicu Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia, ktorá je výsledkom výskumnej práce Juraja Veselovského a kolektívu pedagógov Katedry dizajnu nábytku a interiéru TU vo Zvolene.

Aj v tomto čísle pokračujeme s prezentáciami ateliéru Typolab VŠVU v Bratislave. Predstavujeme nadpisové písma bývalých študentov Martina Kahana, Martina Pyšného a Vojtecha Rumana. 

Vážení čitatelia a priaznivci dizajnu,
od 15. 11. 2016 sme pre verejnosť na stránke www.sdc.sk/?archiv-designum sprístupnili v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2014 vrátane.
Vo webovom archíve časopisu www.sdc.sk/?archiv-designum kliknite na obrázok obálky toho čísla, o ktoré máte záujem, otvorte odkaz online Designum a v dolnej časti obrazovky nájdete online Designum (v PDF formáte).
Pekné čítanie!