12. bienále architektúry v Benátkach

12. bienále architektúry v Benátkach

Autor predstavil 12. bienále architektúry v Benátkach ako najvýznamnejšiu svetovú výstavu architektúry. Reflexie práve z tejto prehliadky poznačia vždy najbližšie roky v  architektúre. Generálna kurátorka 12. bienále Kazuyo Sejima vyzvala architektov pod heslom „ People meet in Architecture“ k návratu k ľuďom a k novým zdrojom inšpirácií.