12th international design contest triestecontemporanea 2016

12th international design contest triestecontemporanea 2016

Uzávierka: 15. júl 2016 (piatok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Trieste Contemporanea Committee vyhlasuje dvanásty ročník súťažného bienále, ktoré sa sústredí na zeme strednej a východnej Európy.Témou tohto ročníka súťaže je WATERLINE.
Voda je najzákladnejším zdrojom ľudstva. Obrovské množstvo ľudských činností, pracovných či oddychových sa úzko spájajú s vodou. Európa je obklopená moriami a je posiata riekami a jazerami. Tento prírodný element je neoddeliteľne spätý so životmi európanov a má pre nich takisto i obrovský význam pre hospodárstvo, geopolitickú jednotu a rozdeľovanie. Prostriedky rekreačnej a komerčnej plavby, nástroje a stavby používané na vykonávanie činností, ktoré zahŕňajú vodu sa stávajú významnými pre výrobný priemysel, ktorý stále citlivejšie reaguje na nové limity a výzvy tohto špecializovaného odvetvia.

Súťaž: 12th international design contest triestecontemporanea 2016 - WATERLINE
deadline: 15.07.2016 do 23.59 hod.
Kategóra: Priemyselný & produktový dizajn
zdroj: http://www.triestecontemporanea.it/waterline/