1989 Diskuse 2014. Architektura, interiér, design

1989 Diskuse 2014. Architektura, interiér, design

Autor: Iva Knobloch – Jiří Pelcl (eds.)
Vydalo: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe ve spolupráci s UPM, Praha 2014
Počet strán: 208
ISBN: 978-80-86863-76-4

Unikátny časozberný dokument z rokov 1989 až 2014 zachytáva postoje jednej generácie dizajnérov a architektov narodených v Československu medzi rokmi 1950 a 1960 (viac ako polovica sú absolventi pražskej VŠUP zameraní najmä na tvorbu interiéru a nábytku). Obsahuje dva časové záznamy: prvý tvorí faksimile výnimočného nevydaného zborníka Diskuse 89, ktorý pripravil Jiří Pelcl v priebehu roka 1988 spolu s 22 generačne blízkymi architektmi a dizajnérmi. Je autentickým svedectvom o situácii dizajnu v podmienkach reálneho socializmu a osobnej vízie autorov. Zborník reagoval na generačne pociťovanú frustráciu z nedostatku stretnutí, diskusií o profesionálnych problémoch. Zároveň zachytáva impulzívne smerovanie k postmoderne, ktorú táto generácia vnímala ako východisko zo šedivosti, uniformity a anonymity verejných aj súkromných priestorov. Jednotliví autori reprodukovali ukážky svojej práce a väčšina autorov z vnútorného pretlaku vyjadrila svoje postoje k súdobej situácii a formulovala svoje vízie. Autentické texty sú cenným prameňom k štúdiu postmoderny v úžitkovom umení, dizajne a architektúre. Druhú časť nazvanú Diskuse 014 tvorí záznam tých istých autorov, ktorí sa vyslovujú k uplynulému štvrťstoročiu a k súčasnej pozícii dizajnu a architektúry v situácii otvorenej spoločnosti a voľného trhu.

Zastúpení autori: Miloš Beran, Markéta Cajthamlová, Vít Cimbura, Luděk Hanzal, Václav Hodan, Bohuslav Horák, Jaroslav Hreščák, Viliam Chlebo, Jiří Javůrek, Aleš Lang, Jiří Lasovský, Jiří Pelcl, Jaroslav Poláček, Petr Růžička, Václav Šmolík, Jiří Špaček, Jaroslav Šusta, Tomáš Turek, Vlastimil Vagaday, Barbora Vančurová, Mikoláš Vavřín, Jiří Vorel.

Vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe ve spolupráci s UPM, Praha 2014, české vydanie s anglickým resumé, grafický dizajn: Štěpán Malovec. 208 strán, 90 reprodukcií, ISBN: 978-80-86863-76-4 (VŠUP)
www.upm.cz