25. medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2013

25. medzinárodné keramické sympózium Lučenec – Kalinovo 2013

Trvanie: 8. august 2013 - 29. september 2013
Miesto: Novohradské múzeum a galéria, Lučenec, Slovensko

25. ročník medzinárodného keramického sympózia, ktoré Novohradské múzeum a galéria v Lučenci usporadúva od roku 1989 pravidelne každý rok. Je výnimočné pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie miestneho žiaruvzdorného materiálu – šamotu a možnosť vypaľovania vzniknutých diel vo veľkokapacitných peciach firmy Žiaromat, a. s. Kalinovo. Na podujatí sa podieľajú Mesto Lučenec, SVÚ – Združenie keramikov Slovenska a Obec Kalinovo. Tohtoročného sympózia sa zúčastnili Šárka Radová (ČR), Anna Horváthová, Gabriela Luptáková a Ivica Langerová-Vidrová (SR).
Viac na www.nmg.sk