25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012

25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012

Autor: Petra Ciupková, Tereza Hejmová, Marta Sylvestrová (ed.)
Vydalo: Moravská galéria v Brne 2012
Počet strán: 360
ISBN: 978-80-7027-252-7

Publikácia vyšla pri príležitosti 25. medzinárodného bienále grafického dizajnu Brno 2012, ktoré sa koná v Moravskej galérii do 28. 10. 2012 v češtine a angličtine. Jej zostavovateľkou je dlhoročná kurátorka bienále Marta Sylvestrová, ktorá spolu s Petrou Ciupkovou, Terezou Hejmovou a grafickými upravovateľkami Adélou Svobodovou, Terezou Hejmovou a Pauline Kerleroux plasticky mapujú jubilujúcu významnú medzinárodnú akciu grafického dizajnu. Ten, kto si chce pozrieť naživo a v skratke vývoj grafického dizajnu vo svete za posledných 50 rokov, má možnosť navštíviť výstavu Bienále v kufri, zorganizovanú Martou Silvestrovou v Moravskej galérii v Brne ešte pred ukončením tohto ročníka v čase od 5. do 30. septembra 2012.
Informácie: www.moravska-galerie.cz.