25 rokov dizajnu na Technickej univerzite vo Zvolene

25 rokov dizajnu na Technickej univerzite vo Zvolene

Trvanie: 5. jún 2014 - 4. júl 2014
Miesto: Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, Slovensko

Wolfgang Haipl – Materiál je nevinný.
Technická univerzita vo Zvolene sa ako jediná vysoká škola v Čechách a na Slovensku dlhodobo zaoberá tvorbou nábytku a interiéru. Jej predchodkyňa Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene vznikla v roku 1952, jej súčasťou na Drevárskej fakulte bola aj Katedra architektúry nábytku a drevárskych výrobkov. Táto sa v roku 1988 rozdelením a transformáciou vyformovala do podoby dnešnej Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov. Katedra ponúka v súčasnosti možnosť vysokoškolského štúdia v umeleckom odbore Dizajn v troch stupňoch – bakalárskych študijných programoch Dizajn nábytku a Interiérový dizajn, v magisterskom programe Dizajn nábytku a novinkou je doktorandský študijný program Dizajn nábytku a bývania.

V rámci voľného výstavného cyklu s názvom 25 rokov dizajnu na Technickej univerzite vo Zvolene plánuje Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov predstaviť v niekoľkých pokračovaniach svoju minulosť, prítomnosť, ako aj vízie budúceho vývoja cez tvorivé výstupy ľudí, ktorí významne formovali tvár tohto pracoviska. Prvá výstava z pripravovanej série výstav predstaví výber za polstoročie tvorby rakúskeho architekta, dizajnéra a pedagóga Wolfganga Haipla, ktorý významnou mierou prispel k vytvoreniu študijných programov v odbore Dizajn na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene a podieľal sa na výučbe.
Projekt Wolfgang Haipl – Materiál je nevinný kurátorsky pripravili niekdajší absolventi štúdia dizajnu na TU vo Zvolene Veronika Kotradyová a Dušan Kočlík. Obaja v súčasnosti tvoria v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu a pôsobia ako pedagógovia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Viac http://www.ldmzvolen.sk/