26. apríl – Svetový deň duševného vlastníctva

26. apríl – Svetový deň duševného vlastníctva

Trvanie: 26. apríl 2013

World Intellectual Property Day.
Svetový deň duševného vlastníctva (WIPD) sa oslavuje z iniciatívy Organizácie spojených národov (OSN) od roku 2000. Má pripomenúť práva ochrany intelektuálnych výkonov umelcov, vynálezcov a inovátorov vo forme patentov, ochranných značiek, autorstva dizajnu a copyrightu umeleckých diel. Každý rok sa vyhlasuje iná téma WIPO: Tvorme budúcnosť už dnes (2001), Povzbuďme kreativitu (2002), Duševné vlastníctvo ako forma podnikania (2003), Dôležitosť duševného vlastníctva pre ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj (2004), Mysli – vymýšľaj – tvor (2005), Duševné vlastníctvo začína myšlienkou (2006), Duševné vlastníctvo a kreativita (2007), Oslavujme inovácie a rešpektujme duševné vlastníctvo (2008), „Zelené“ inovácie ako kľúč k zabezpečeniu budúcnosti (2009), Inovácie spájajú svet (2010), Navrhovanie budúcnosti (2011), Vizionárski inovátori (2012) a Ďalšia generácia (2013).
Informácie: www.wipo.int/ipday.