27. ročník Medzinárodného bienále Brno

27. ročník Medzinárodného bienále Brno

Uzávierka: 15. január 2016 (piatok), 23:55
Miesto: súťaž grafického dizajnu

Súťaž: grafický dizajn
Uzávierka prihlasovania projektov: 15. január 2016
Prihlasovanie: bezplatné

http://27.bienalebrno.org/en/Exhibitions/International-Exhibition/Application-Form