3. trienále textilu

3. trienále textilu

Trvanie: 29. jún 2012 - 2. september 2012
Miesto: Galéria M. A. Bazovského, Trenčín , Trenčín, Slovensko

Bez hraníc 2012 – 2013
Galéria M. A. Bazovského, Trenčín 
29. 6. – 2. 9. 2012
www.gmab.sk