320 stoličiek – 2005

320 stoličiek – 2005

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Grafická úprava: Studio 001
Tlač: X line, s.r.o.

Katalóg k výstave historickej kolekcie tradičných a moderných stoličiek z ohýbaného dreva, design factory 15. 11. – 4. 12. 2005, Bratislava.
Kurátorka výstavy: Silvia Lutherová.
Koncepcia katalógu: Katarína Hubová, Silvia Lutherová, Adriena Pekárová.

Výstava prezentovala historickú kolekciu stoličiek z ohýbaného dreva z Tatra nábytku Pravenec, v ktorej boli zastúpené nielen klasické thonetky, ale aj moderné stoličky navrhnuté vynikajúcimi slovenskými dizajnérmi v 60. - 80. rokoch 20. storočia. Kolekcia vnikala v závode mnoho rokov ako archív typov vyrábaných sériovo, ale aj modelov, ktoré boli vytvorené len v niekoľkých exemplároch na výstavné účely. Po rozpade fabriky v polovici 90. rokov sa kolekcia akoby zázrakom uchovala v areáli fabriky a bola objavená pri hľadaní stoličky Ladislava Gatiala, ocenenej v roku 1973, vďaka pánovi Silvestrovi Slošiarovi, technikovi a vedúcemu vývoja niekdajšej fabriky.
Kolekcia obsahovala stoličky navrhnuté dizajnérmi Ladislavom Gatialom, Štefanom Bílikom, Milošom Škriniarom, Pavlom Ondrom a Ondrejom Čverhom.