400 rokov shakespearovských divadelných plagátov

400 rokov shakespearovských divadelných plagátov

Uzávierka zasielania prác: 14. 3. 2014.
400 rokov shakespearovských divadelných plagátov je názov publikácie, ktorú pripravujú Steven Heller a Mirko Ilić vo vydavateľstve Princeton Architectural Press k 400. výročiu smrti slávneho anglického dramatika v roku 2016. Vyzývajú grafických dizajnérov z celého sveta, ktorí vytvorili plagáty k niektorej zo Shakespearových divadelných hier, ktoré aj boli realizované, aby ich zaslali na publikovanie, pričom vydavateľ si nenárokuje autorské práva.

Kniha 400 Years of Shakespeare Theatre Posters vyjde v klasickej aj elektronickej podobe. Autori pripravujú v rámci PR aktivít k vydaniu knihy aj výstavu originálnych plagátov.

Záujemcovia vyplnia online formulár a zašlú svoje publikované diela (nie študentské práce) vo formáte jpg alebo tiff naskenované v rozlíšení 300 dpi s veľkosťou max. 25 cm (dlhšia strana). Viacero diel naraz možno poslať prostredníctvom služby WeTransfer alebo Hightail.
Ďalšou možnosťou je zaslať práce na CD/DVD na túto adresu:
Steven Heller and Mirko Ilić, Authors
Mirko Ilić Corp.
Attn: Shakespeare
207 East 32nd Street
NYC, NY 10016

Informácie: shakespeare@mirkoilic.com, http://www.mirkoilic.com/Shakespeare-Poster-Submissions.pdf.