45. medzinárodná súťaž grafiky a obalového dizajnu Creativity

45. medzinárodná súťaž grafiky a obalového dizajnu Creativity

Uzávierka: 11. september 2015 (piatok), 23:55
Miesto: medzinárodná

45. medzinárodná súťaž grafiky a obalového dizajnu Creativity ocení najlepšie práce z oblastí grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie, obalového dizajnu, ilustrácie, typografie, fotografie a udržateľného dizajnu.
Študentské práce sú vítané vo všetkých kategóriách a budú hodnotené zvlášť. Počet prihlasovaných prác nie je limitovaný. Prihlásiť sa môžu profesionálni dizajnéri, študenti, firmy, vydavateľstvá, kreatívne oddelenia spoločností, agentúry, vývojári a marketéri. Výška registračného poplatku sa pohybuje v rozpätí 100 - 150USD.

V súťaži je vyhlásených7základných kategórií:

  • udržateľný /ekologický dizajn
  • ilustrácia
  • grafika / tlačené médiá
  • fotografia
  • publikácie
  • obalový dizajn

Víťazi budú prezentovaní online, v aplikácii Creative App, ich práce sa stanú sa súčasťou putovnej výstavy a budú zaradení do programu mentorov.

Uzávierka prihlášok: 11. september 2015, 23:59
Zdroj: http://www.czechdesign.cz/souteze/45-mezinarodni-soutez-grafiky-a-obaloveho-designu-creativity
Viac informacií: http://creativityawards.com/