6 Design' Casa, Turín – 2008

6 Design' Casa, Turín – 2008

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu

Desig Casa 2008

World Design Capital  (WDC) je medzinárodná bienálna súťaž, v ktorej sa oceňuje raz za dva roky jedno mesto za efektívne využívanie dizajnu  na svoj rozvoj a na zvyšovanie kvality života v meste. Prvýkrát tento titul dostalo
talianske mesto Turín. Výstava 6 DESIGN CASA bola spoločnou výstavou šiestich krajín strednej a východnej Európy -  Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Poľska a Slovenska.