6th Maier S. Coop International Design Competition

6th Maier S. Coop International Design Competition

Uzávierka: 12. marec 2015 (štvrtok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Medzinárodná súťaž dizajnu automobilov je určená pre študentov dizajnérskych odborov a profesionálov. Téma: automobil v roku 2025- farba a tvar. Cieľom súťaže je navrhnúť nový esteticko-funkčný koncept automobilu budúcnosti pre trhy v Číne, Indii, Severnej Amerike a Mexiku (NAFTA) a Európe. Návrh musí vychádzať z písomného odôvodnenia uplatnenia konceptu na konkrétnom trhu vrátane technológií na jeho výrobu.

Súťaže sa môžu zúčastniť záujemcovia bez obmedzenia. Ich návrh musí obsahovať 4 zložky:

  1. Trend Panel (grafická prezentácia štúdie trendov tvaru a farby automobilu vrátane estetiky interiéru a exteriéru vo veľkosti A3, formáte png alebo jpg a hustote minimum 300 pixlov),
  2. Material Sample Book (vysvetlenie trendov a materiálov, horizontálny panel veľkosti A3),
  3. Vehicle Application (aplikácia na interiér aj exteriér špeciálneho vozidla),
  4. Abstract (slovné odôvodnenie projektu v angličtine, ktoré dopĺňa predchádzajúce 3 zložky projektu).

Inštrukcie na zaslanie súťažného projektu: http://www.maierinnovation.com/competition/signin.

Ocenenia:
Prize for Professional Designers: Award and  €8,000
Prize for Students: Award and €4,000
Prize for the best Material Sample Book: Award and €3,000

Slávnostné udelenie cien sa uskutoční koncom júna 2015 v španielskom Bilbao.

Uzávierka: 12. 3. 2015.
Informácie: http://www.maierinnovation.com/competition/homepage
Ďalšie informácie: automotive_innovation@grupo.maier.es