7th International Arte Laguna Prize

7th International Arte Laguna Prize

Trvanie: 8. október 2007 - 8. november 2012
Miesto: Taliansko

Uzávierka: 8. 11. 2012.
Informácie: http://www.artelagunaprize.com/.
Talianska kultúrna asociácia MoCA (Modern Contemporary Art) organizuje v spolupráci so spoločnosťou Arte Laguna 7. ročník medzinárodnej súťaže Arte Laguna zameranej na podporu súčasného umenia v oblastiach maliarstvo, sochárstvo a inštalácia, fotografia, videoart a animácia a virtuálne umenie. Záštitu nad podujatím, ktoré ocení umelcov cenami v celkovej výške 170 000 eur, má tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, kraj Veneto, mesto Benátky, benátska univerzita Cà Foscari University a Európsky inštitút dizajnu (EID). 
Súťaže sa môžu zúčastniť autori bez limitu veku, pohlavia a národnosti. Projekty posúdi medzinárodná porota, najlepší v každej kategórii získajú sumu 7 000 eur. Okrem nich budú ocenení ďalší účastníci špeciálnymi cenami, medzi iným aj štipendiami Artists in Residence. Účastnícky poplatok: 50 eur za 1 dielo, 90 eur za 2 diela v rovnakej kategórii.
Prihlasovanie do súťaže online (v jednotlivých kategóriách): http://www.premioartelaguna.it/enrollment.php?tipo alebo poštou (vyplnená prihláška, krátke CV, obrázky súťažného diela/diel, kópia zaplatenia účastbníckeho poplatku) na adresu:
ARTE LAGUNA, Via Roma, 29/A – 31021 Mogliano V.to (TV), Italy.
Ďalšie informácie: http://www.artelagunaprize.com/index.php/terms-a-conditions-of-the-7d-international-art-prize-arte-laguna-2012.html, info@premioartelaguna.it.