Agrotraktor

Agrotraktor

Miesto: Škola: TU Košice
Pedagóg: Peter Wohlfahrt

Agrotraktor

Uznanie v súťaži NCD 2007

Dizajn: Rastislav Jurčík

Škola: TU Košice

Pedagóg: Peter Wohlfahrt

Dizajnérsky návrh vznikol v spolupráci študenta s firmou Zetor v Brne. Koncept tohto traktora budúcnosti bol v rámci diplomovej práce riešený nielen po stránke dizajnu , ale aj po technickej stránke - pohon šetriaci energiu je riešený hydromotormi na kolesách. Rovnaká porornosť je venovaná aj ergonomickému riešeniu pracovného miesta obsluhy. Porota ocenila komplexný inovatívny prístup, precíznosť  a systematickosť práce, čo je v prípade študentského strojárskeho dizajnu ojedinelé.