Ako na to / Fasády Ružinov

Ako na to / Fasády Ružinov

Katarína Lukić Balážiková a Hana Hudáková sa v roku 2012 venovali projektu Fasády, ktorý rieši problém farebnosti panelového sídliska na lokálnej úrovni, ale v ideálnej situácii by mohol byť podnetom na vznik obdobných manuálov aj pre ďalšie sídliská.
Fasády nie sú len problémom architektúry, ale sú akýmsi fenoménom postkomunistických krajín a vo verejnom priestore vizuálne komunikujú stav spoločnosti. V stave, v akom dnes sú dnes, sú akousi vizuálnou kontamináciou urbánneho priestoru, novou vrstvou, ktorá vznikla potrebou individualizácie a absentujúcou legislatívou. Stali sa plochou, na ktorej je možné sa vybúriť bez ohľadu na suseda, mesto, profesionálne odporúčania. Tento fenomén ukazuje taktiež na stále pretrvávajúcu frustráciu zo“ „sivého“ komunizmu a stratu komunitného života. Do projektu boli zapojení aj študent vizuálnej komunikácie Juraj Pecho,  absolventka dizajnu Veronika Melicherová a architekti Martin Uhrík, Branislav Škopek a Alena Bindzárová zo SUA Architecture.