Ako sa šilo detstvo

Ako sa šilo detstvo

Článok je príspevkom o.z. OSTLOK k projektu Straty a nálezy, ktorý sa venuje mapovaniu zaniknutých podnikov a výrobných družstiev na Slovensku. Zameriava sa konkrétne na  históriu a produkciu výrobného družstva Mlaď Handlová, ktoré sa venovalo výrobe rôznych výrobkov od gombíkov, cez  detskú konfekciu až po navrhovanie a výrobu detských plyšových hračiek.