Ako sa tvorí expozícia

Ako sa tvorí expozícia

Trvanie: 4. august 2015 - 16. september 2015
Miesto: SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa, Martin, Slovensko

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa prináša pre návštevníkov ako prvé múzeum na Slovensku jedinečnú možnosť nahliadnuť do zákulisia prípravy expozície a dozvedieť sa, čo všetko treba pripraviť od začiatku až do plánovaného sprístupnenia.
Nedávna rekonštrukcia budovy Múzea Andreja Kmeťa okrem dôrazu na kvalitnejšie uloženie zbierkového fondu mala za cieľ aj realizáciu novej expozície Príroda Turca. Múzeum je v štvrtine jej prípravy a otvára svoje dvere, aby ste mohli aj vy nahliadnuť, ako sa tvorí expozícia. Dočasné sprístupnenie môžete využiť v utorky a stredy od 4. augusta do 16. septembra 2015.
Návštevníci sa v organizovaných vstupoch o 10., 11. a 13. hodine zoznámia s rozčlenením priestoru, výstavnými prvkami a konštrukciami, ktoré budú tvoriť novú expozíciu. Zjednodušene bude prezentovaná celková výtvarná idea a expozícia v procese tvorby. Návštevník tak bude mať možnosť nazrieť do zákulisia tvorby novej expozície a poodhalí sa mu zložitý proces jej budovania.
Prezentácia „Ako sa tvorí expozícia“ prináša náznak v priestore rozmiestnených  druhov exponátov tak ako je to bežné pri ich dlhodobom prezentovaní (nerasty, skameneliny, botanický materiál, entomologické kazety, dermoplastické preparáty). V rámci  prehliadky bude zabezpečený odborný výklad o obsahu a funkcii daného priestoru a jeho detailnejšom riešení. Súčasťou prehliadky bude aj grafická prezentácia rekonštrukcie budovy múzea, pripomenutie pôvodnej prírodovednej expozície Príroda Turca a jej porovnanie s počítačovou vizualizáciou pripravovanej.
Prijmite naše pozvanie na túto prehliadku. Spolu s Vami sa budeme tešiť na úspešné ukončenie tvorby expozície a jej sprístupnenie v roku 2016.

Trvanie: 4. august - 16. september 2015
Miesto: SNM v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa
Otváracie dni:utorok – streda
Otváracie hodiny (vstupy):  10.00h., 11.00h., 13.00h.

Bližšie informácie:
Mgr. Andrej Bendík, PhD.
tel.: 043/ 24 55 111
andrej.bendik@snm.sk

Info: http://www.snm.sk/?slovenske-narodne-muzeum-v-martine-aktualne-vystavy&clanok=ako-sa-tvori-expozicia