Alice Rawsthorne. Hello World!

Alice Rawsthorne. Hello World!

Alice Rawsthorne je známou autoritou v teórii dizajnu, okrem toho, že pravidelne na túto tému prispieva do New York Times (od roku 2006) a v súčasnosti pripravuje aj rubriku By Design pre magazín Frieze, pôsobila niekoľko rokov ako riaditeľka Design Musea v Londýne (2001 – 2006). Z jej pera pochádza životopis Yvesa Saint Laurenta (Yves Saint Laurent: A Biography, Harper Collins, 1996), kniha Hello World : Where Design Meets Life (Hamish Hamilton, 2013) a množstvo odborných príspevkov venovaných dizajnu a problémom, ktoré s jeho fungovaním všeobecne aj konkrétne súvisia. Často vystupuje na rôznych medzinárodných diskusných fórach. História dizajnu a najmä jeho rozmanité príbehy podávané pútavou formou jej slúžia ako nástroj na vykresľovanie obrysov odboru a definovanie jeho úloh v súčasnosti.
V súvislosti s uvedením českého vydania jej poslednej knihy Zdravím světe – Jak design vstupuje do života (Kniha Zlín,2014) sme s autorkou pripravili rozhovor.