All-American Ads of the 40s

All-American Ads of the 40s

Autor: Jim Heimann, W. R. Wilkerson III
Vydalo: Taschen
Počet strán: 704
ISBN: 978-38-2281-468-0

Reedícia úspešného prvého vydania vydavateľstva Taschen z roku 2001. Publikácia na vyše 700 stranách mapuje americkú reklamu od vojnových 40. rokov po začiatok hospodárskej prosperity v 50. rokoch minulého storočia. Nič tak jasne neodzrkadľuje novú vlnu konzumu a ekonomického boomu ako dobová reklama. Zobrazuje dizajnérske ikony tohto desaťročia – komunikačné nástroje Western Electric, zaoceánske lode Matson, whisky Seagram’s, Hooverov vysávač. Firma Motorola, ktorá vyrába vysoko kompaktné mobily, kedysi produkovala prenosné rádiá pod heslom „Viac radosti z rádia za menej peňazí“ alebo Electrolux, ktorý sa propaguje plagátom na tichú chladničku s vyobrazením prototypu americkej „dobrej gazdinky“. Nechýba, samozrejme, reklama na Cadillac, chesterfieldky alebo Campbellove polievky.

O autoroch:
Jim Heimann je antropológ a historik grafického dizajnu, autor početných kníh o americkej architektúre, popkultúre, dejinách Západného pobrežia, Los Angeles a Hollywoodu. Preslávil sa aj unikátnou kolekciou efemér, ktorú vystavoval vo viacerých múzeách sveta a o ktorej vyšla viac ako desiatka kníh.
Spoluautor W. R. Wilkerson III je novinár na voľnej nohe, textár a autor knihy The Man Who Invented Las Vegas (Ciro’s Books, 2000). Píše do novín Los Angeles Times, The Hollywood Reporter, a USA Today.

Informácie: www.taschen.com