Allt (All that)

Allt (All that)

Pod názvom ALLT pracujú mladí dizajnéri Elena Bolceková a Peter Simoník od roku 2011. Za toto obdobie sa stihli predstaviť na Fóre dizajnu v Nitre a samostatnej výstave v Dizajn štúdiu ÚĽUV, na pražský Dizajnblok v októbri 2011 pripravili v spolupráci s Katarínou Beličkovou a Štefanom Noskom projekt pod názvom Urbi et orgi by SKIN a do mája 2012 je možné vidieť ich inštaláciu A life shaped by all that v GASK v Kutnej Hore. Na výstave v Dizajn štúdiu ÚĽUV (september - november 2011) Allt okrem iných produktov vystavovalo svietidlá Manual Light a sedačky Manual Stool, kolekciu Cross-Section-Cut  pozostávajúcu zo zrkadiel, nástenných hodín a vešiakov, silne inšpirovanú znakmi z prírody, a lampy Dash-Dot Light, na ktorých sú odkazy na slovenský folklór, kultúrnu históriu dotvorené skôr v dekoratívnom zmysle. Elena Bolceková (Ústav dizajnu a výtvarných disciplín FA STU) na Designbloku mnohých návštevníkov zaujala svojím produktom Felt, plstenou krytinou zostavenou z modulov, resp. „geometrických dlaždíc“. Peter Simoník (Ateliér produkt dizajnu VŠVU) pripravil do Prahy svietidlá Who is Watching You.