Anton Cepka

Anton Cepka

Autor: kolektív autorov
Vydalo: Virvar, 2013
Počet strán: 223
ISBN: 978-80-970513-8-9

Publikácia Anton Cepka je prvou kompletnou monografiou jedného z najvýznamnejších slovenských šperkárov, zakladateľa ateliéru šperku na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení. Sumarizuje Cepkovu šperkársku i monumentálnu tvorbu. Bohatý obrazový materiál zahŕňa nielen fotografie šperkov a objektov, ale aj škice, kresby a modely. Autorkami textov sú štyri výtvarné teoretičky zo Slovenska, Čiech a Nemecka. Ponúkajú pohľad na tvorbu Antona Cepku v domácich i medzinárodných súvislostiach.

Vydalo vydavateľstvo Virvar, Bratislava, 2013. 223 strán, ISBN: 978-80-970513-8-9.
Zostavil: Matúš Cepka. Text: Petra Hoelscher, Sabina Jankovičová, Alena Křížová, Ágnes Schramm.

Viac: www.virvar.sk