Architekt Oelschläger – Őry

Architekt Oelschläger – Őry

Trvanie: 22. január 2014 - 28. február 2014
Miesto: Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves, Slovensko

Kvalitná architektúra apeluje nielen na užívateľa, ale na všetkých ľudí okolo. Z tohto pohľadu sú práce Ľudovíta Oelschlägera – Őryho unikátne a môžu byť vnímané ako posolstvo budúcim generáciám. Cieľom výstavy venovanej architektonickým prácam Ľudovíta Oelschlägera v 20. a 30. rokoch 20 storočia realizovaným v Košiciach a ďalších mestách na východnom Slovensku, ale aj na Ukrajine, je doplniť biele miesta v dejinách slovenskej architektúry a jej osobností.

Viac www.muzeumspisa.com/