Architektonická revue Projekt, polstoročie vizuálu, 1. časť

Architektonická revue Projekt, polstoročie vizuálu, 1. časť

Od roku 1955 vychádzal pre zamestnancov ŠPÚ Projekt, skôr noviny ako časopis. Autori jeho grafickej úpravy zostali v anonymite. Prvým známym autorom layoutu časopisu bol Emil Bačík (1959) neskôr sa vizuálna koncepcia dostáva do rúk Dušanovi Kuzmovi, Ivanovi Matušíkovi a Stanislavovi Talašovi, ktorí na podobe Projektu pracovali až do roku 1966.