Archive

Archive

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Pavel Choma

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský komunikačný dizajn

Dizajn: Martina Rozinajová   
Škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Pavel Choma
Katalóg k fotografickej výstave.
Katalóg ateliéru fotografie sa vyznačuje komplexnosťou a kvalitou spracovania. Originálne detaily dizajnu (dierovanie) podporujú tému fotografie. Katalóg hovorí súčasným vizuálnym jazykom. Zaujímavo prináša dnes módny štýl ulice, ktorý je spracovaný veľmi kultivovane.