Art Design Studio AFAD Bratislava

Art Design Studio AFAD Bratislava

Trvanie: 4. október 2012 - 9. november 2012
Miesto: Slovenský inštitút, Wipplingerstr. 24-26, 1010 Viedeň, Viedeň, Rakúsko

Termín: 4. 10. - 9. 11. 2012,
Slovenský inštitút, Wipplingerstr. 24-26, 1010 Viedeň
Výstava prezentuje objekty študentov Ateliéru art design, ktorý vedie Prof. František Burian na Katedre dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Popri základných princípoch dizajnérskej tvorby sa študenti zameriavajú na navrhovanie výrobkov, ktoré prekračujú rámec funkčnosti a svojou poetikou stoja na hranici dizajnu a voľného umenia. Tento prístup umožnil vznik objektov, ktoré vďaka individuálnemu prístupu viac vypovedajú o tvorcovi a jeho vzťahu k súčasnosti, sú otvorené novej sémantike a nevyhýbajú sa ani kritickému pohľadu a irónií k následkom konzumu vo vzťahu k ekológií a skutočným potrebám človeka.

Kurátori: Prof. František Burian, Mgr. Art. Martin Bu, Mgr. Art. Ladislava Repková

Otváracie hodiny:
Pondelok - Štvrtok    
9.00 - 12.30, 13.00 - 17.00
Piatok         
9.00 - 12.30, 13.00 - 15.00


V spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave.

výstava je súčasťou programu 
Eunic Vienna week a Vienna design week