AUPARK, vizuálny štýl nákupného centra

AUPARK, vizuálny štýl nákupného centra

Miesto: Klient: HB REAVIS MANAGEMENT, a. s., Bratislava

AUPARK, vizuálny štýl nákupného centra

Vybrané práce do katalógu NCD a na prezentačnú výstavu

Dizajn: Rastislav ULIČNÝ, MIŠKOV - ULIČNÝ - WEBER / reklamná agentúra

Klient: HB REAVIS MANAGEMENT, a. s., Bratislava