Automobilový dizajn na Slovensku

Automobilový dizajn na Slovensku

Rozhovor s Jozefom Uhríkom

Odpovede Jozefa Uhríka, bývalého predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia a prezidenta Zväzu automobilového priemyslu v SR na otázky o aktuálnej situácii   v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku, o tom, či u nás existuje ambícia zriadiť výskumno-vývojové centrum, kde by sa naši automobiloví dizajnéri uplatnili na domácej pôde a o podpore firiem Audi a VW pre vysoké školy s výučbou transport dizajnu.