Bauhaus party

Bauhaus party

Trvanie: 23. september 2014
Miesto: Goethe-Istitut, Panská 33, Bratislava, Slovensko

Komentovaná výstava a párty (23. septembra 2014 o 18:00).
Sú slovenské dejiny dizajnu prepojené s nemeckými? Ako vyzerali výrobky a grafický prejav v medzivojnovom, vojnovom a povojnovom období? Spájal nás tvar, hudba alebo škola?

Odpovede na uvedené otázky ponúka Slovenské múzeum dizajnu (SMD) v spolupráci s Goethe-Institut Bratislava všetkým priaznivcom dobrého dizajnu a hudby počas jednodňovej výstavy československých, slovenských a nemeckých výrobkov, vyrobených od roku 1925 až do obdobia socializmu. 
Na Bauhaus party - 23. septembra o 18:00; v Goethe-Institut Bratislava, Panenská 33, Bratislava -  sa dozviete napríklad aj to, či je dizajn stolového ventilátora (obr. nižšie) z Nemecka alebo z Československa. Vystavené výrobky pochádzajú zo zbierok SMD.

exponát Slovenského múzea dizajnu 


Výstavu predstaví komentovaná prehliadka spevádzaná dobovou slovenskou a nemeckou hudbou  - hudobný doprovod z originálnych šelakových gramoplatní bude počas celej prednášky a aj po nej (hlasnejší). Prídite a vypočujte si ako praská pod ihlou napríklad tento fantastický hudobný vypalovák: Cement Mixer Die 3 Travelers http://www.youtube.com/watch?v=-1agsvw2k0g

Kurátori výstavy: Klára Prešnajderová(FiF UK) a Maroš Schmidt (SMD)
Spolupráca: Mária Rišková (SMD

Akcia je súčasťou http://www.bratislavadesignweek.sk/

Viac na:  viac na Facebooku