Best Fashion Graduate 2014 - výzva na súťaž

Best Fashion Graduate 2014 - výzva na súťaž

Trvanie: 22. marec 2014 - 22. máj 2014
Miesto: Bratislava, Slovensko

Slovak Fashion Council, o.z., v spolupráci s partnermi vyhlasujú už 2. ročník súťaže Best Fashion Graduate 2014. Cena pre víťaza je zameraná tak, aby mu pomohla naštartovať profesionálnu kariéru módneho tvorcu a to nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Projekt podporuje reálne uplatnenie dizajnéra v praxi a tým i kreatívny a textilný priemysel na Slovensku. Výherca získa cenu v hodnote 15.000,- Eur. Odborná komisia zložená z profesionálov v oblasti módy, dizajnu, biznisu i médií vyberie víťaza spomedzi

  • absolventov magisterského alebo bakalárskeho štúdia slovenských škôl,
  • dizajnérov maximálne dva roky po ukončení štúdia slovenských škôl,
  • slovenských absolventov magisterského alebo bakalárskeho štúdia zahraničných škôl,
  • slovenských dizajnérov maximálne dva roky po ukončení štúdia zahraničných škôl.

Uzávierka prihlášok: 22. 5. 2014.

Prihlášky zasielajte mailom na adresu: info@slovakfashioncouncil.sk
Do mailu prosíme uviesť meno uchádzača, študijný ročník a názov záverečnej práce.

Hodnotenie prác a pohovory s komisiou:
26. 5. 2014 od 10.00 h, Ateliér odevnej tvorby, VŠVU, Drotárska cesta 44, Bratislava.
Uchádzač predloží svoju absolventskú prácu, a portfólio doterajších kolekcií. Zároveň bude prítomný na krátkom pohovore pred odbornou komisiou.

Viac vo výzve

ikonka pdf výzva Best Fashion Graduate 2014  [pdf; 131 kB]