Best Fashion Graduate 2015

Best Fashion Graduate 2015

Uzávierka: 1. jún 2015 (pondelok), 23:55
Miesto: medzinárodná

Slovak Fashion Council, o. z. v spolupráci s partnermi vyhlasujú už 3. ročník súťaže Best Fashion Graduate.
Definícia ceny:
„Kick off“ mentoringový program na úspešný štart jej laureáta. Je zameraná tak, aby pomohla naštartovať profesionálnu kariéru nielen na Slovensku ale i v zahraničí. Projekt podporuje reálne uplatnenie dizajnéra v praxi a tým i kreatívny a textilný priemysel na Slovensku. Projekt hľadá dizajnérov s potenciálom tvorby kvalitnej svetovo porovnateľnej kolekcie s možnosťou malosériovej výroby a predaja či už na Slovensku alebo v zahraničí. Jazyková vybavenosť kandidáta je prednosťou /nie však podmienkou/.
Vyhlásenie víťaza:
Ceremoniál je vždy súčasťou významných kultúrnych udalostí na Slovensku, po minuloročnom DAAD to tentoraz bude Bratislava Design Week. Autorom porcelánovej skulptúry – ceny je už tradične výtvarníčka Linda Viková.

Medzinárodná porota zložená z profesionálov v oblasti módy, dizajnu, biznisu i médií vyberie víťaza spomedzi kandidátov:

  • absolventov magisterského alebo bakalárskeho štúdia slovenských škôl,
  • dizajnérov maximálne dva roky po ukončení štúdia slovenských škôl,
  • slovenských absolventov magisterského alebo bakalárskeho štúdia zahraničných škôl,
  • slovenských dizajnérov maximálne dva roky po ukončení štúdia zahraničných škôl.

Každý účastník súťaže získa:

  • obuv – prototyp - podľa vlastného dizajnu na strihovej predlohe zn. tikoki 
  • možnosť predaja tejto obuvi a monitoring úspechu v predaji – s víťazom za najlepší predaj značka nadviaže ďalšie pohovory o možnosti bližšej spolupráce alebo väčšej vizibility dizajnéra
  • zapojenie do databázy SFC pre možnosti ďalších spoluprác

Na víťaza čaká:
1. Nákup materiálu na kolekciu v hodnote 500 eur.
2. Fashion business coaching počas prípravy kolekcie.
3. Poradenstvo v pozicioningu značky a nasmerovanie na profesionálnu scénu.
4. Realizácia kolekcie (cca 10 kompletných modelov) počas 1 mesiaca v profesionálnej krajčírskej dielni.
5. Prezentácia a možnosť predaja v Prahe – CLAF – Czech Labels and Friends.
6. ZOOT – cielená prezentácia a možnosť predaja kolekcie laureáta na portáli zoot.cz, cielená prezentácia a možnosť predaja v kamenných Výdajniach radosti Zoot na Slovensku a v Čechách.
7. Realizácia obuvi zn. tikoki podľa vlastného návrhu na strihovej predlohe, obdržanie prototypu.
8. Možnosť predaja navrhnutej obuvi cez e-shop zn. tikoki.
9. Profesionálny photoshooting kolekcie (modelka, fotograf, hair&make-up artist).
10. Materiál a výroba katalógov, vizitiek a visačiek ku kolekcii a značke.
11. Prezentácia kolekcie na výstave International Fashion Showcase 2016 v Londýne vrámci London Fashion Week.
12. Cestovné náklady do Londýna počas LFW – IFS.
13. Účasť na dohodnutom kvalitnom módnom podujatí – cieleného podľa pozicioningu značky – návrhára, alebo na základe dohody s organizátorom dôraz na iné formy prezentácie (napr. web stránky…)
14. Celoročný mediálny monitoring postupu pri tvorbe i prezentácii dizajnéra.
15. Komunikácia o víťazovi v médiách s partnermi SFC.
16. Prioritná pozícia pri projektoch SFC.
Poznámka: zmena obsahu ceny vyhradená. V prípade navýšenia ceny v priebehu programu toto navýšenie bude vopred prekonzultované a odsúhlasené laureátom.

Forma posielania prihlášok:
emailom na: info@slovakfashioncouncil.sk
Do mailu prosíme uviesť:
1. meno uchádzača, študijný ročník alebo rok ukončenia školy a
2. názov záverečnej práce.

Hodnotenie prác a pohovory s porotou:
5. 6. 2015 od 10.00 h, Ateliér odevnej tvorby, VŠVU, Drotárska cesta 44, Bratislava (čas bude presne dohodnutý).
Uchádzač predloží svoju absolventskú prácu a portfólio doterajších kolekcií. Zároveň bude prítomný na krátkom pohovore pred odbornou komisiou.
Predsedníčka komisie: Maria Oberfrank, riaditeľka MQ Vienna Fashion Week.

Viac https://www.facebook.com/SLOVAKFASHIONCOUNCIL/posts/969416366442633:0

logo Slovak Fashion Council