Bezplatný seminár pre zaregistrovaných do súťaže Active House Award (AHA)

Bezplatný seminár pre zaregistrovaných do súťaže Active House Award (AHA)

Uzávierka: 30. jún 2016 (štvrtok), 23:55
Miesto: medzinárodná - študentská

Súťaž Active House Award (AHA) začne bezplatným seminárom COMPETITION KICK OFF, ktorý prebehne dňa 7. marca 2016 vo Veľkej sále zámku Wolkersdorf v Rakúsku. Seminár s celodenným programom zoznámi študentov zaregistrovaných do súťaže s podmienkami súťaže. Okrem toho im ponúkne aj prednášky, ktoré sa vzťahujú k téme aktívneho domu a denného svetla. Účastníci tiež majú možnosť navštíviť zmienenú lokalitu (rodinný dom vo Wolkersdorfe).
Študenti, ktorí sa zaregistrujú na www.activehouseaward.velux.com majú možnosť zúčastniť sa tohto seminára bezplatne. Spoločnosť VELUX tiež zabezpečí bezplatnú dopravu pre súťažiacich z Bratislavy.

Súťaž Active House Award s témou „Rethink Suburbs“ je zameraná na kreovanie konceptov, ktoré by podporili udržateľný rozvoj obcí v prímestských oblastiach. Návrhy majú zároveň poukázať na iné možnosti využitia už existujúcej sídelnej infraštruktúry ako alternatívy k novým, umelo vytvoreným sídelným celkom. Ďalším zámerom je tiež ozrejmiť rôzne možnosti využitia už jestvujúcich obývateľných štruktúr, ako aj možnosť zúročiť ich v prípade rekonštrukcie rodinného domu v rakúskom Wolkersdorfe.
Návrh rekonštrukcie má vychádzať zo štandardu aktívneho domu – príznačné preň budú kvalitné vnútorné prostredie, šetrnosť k životnému prostrediu a energetická efektívnosť. Svoj projekt môžu prihlásiť nielen jednotlivci, ale aj skupiny.
Medzinárodná porota rozdelí medzi postupujúcich a víťazné projekty čiastku 5600 eur.

O súťaži sa dozviete viac:
E-mail: AHAward@velux.com
Oficiálna stránka: http://www.activehouseaward.velux.com/
Facebook: www.facebook.com/ActiveHouseAward/