BI, polohovatelné kreslo

BI, polohovatelné kreslo

Miesto: Výrobca: PROFINT, s. r. o., Vrbové

BI, polohovatelné kreslo

Uznanie v súťaži NCD 2001

Dizajn: Jakub JANIGA

Výrobca: PROFINT, s. r. o., Vrbové