BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2003 - vizuálny štýl medzinárodného podujatia

BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2003 - vizuálny štýl medzinárodného podujatia

Miesto: Klient: BIBIANA, Bratislava

BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2003

Národná cena za dizajn 2003

Dizajn: Vladislav Rostoka

Klient: BIBIANA, Bratislava

Koncepcia a grafické riešenie celého vizuálneho štýlu a jednotlivých produktov k výstavám BIB 2003 sú precízne, esteticky pôsobivé a súčasne veľmi hravo spracované. Samotná téma BIB –u dáva možnosť využitia detského videnia sveta, ktoré autor v grafickom spracovaní naplno rešpektoval. V katalógu k podujatiu sú prehľadnou formou a logicky prezentované práce zúčastnených autorov. Súbor pozvánok na sprievodné podujatia s uplatnením grafických motívov vtipne nadväzuje na koncepciu samotnej výstavy.