BIO 50 – Bienále dizajnu v Ľubľane 2014

BIO 50 – Bienále dizajnu v Ľubľane 2014

Trvanie: 30. apríl 2014 - 31. máj 2014
Miesto: Slovinsko

Uzávierka programu: 31. 5. 2014.
Organizátor tohtoročného Bienále dizajnu v slovinskej Ľubľane – BIO 50, ktorým je Múzeum architektúry a dizajnu v Ľubľane, vyzýva dizajnérov, kurátorov, vzdelávacie a kultúrne inštitúcie, ako aj obchodných partnerov na podávanie prihlášok do programu NOW.
NOW je paralelné podujatie k 24. ročníku bienále, ktorého cieľom je zapojiť mesto Ľubľana do trojmesačného trvania bienále formou atraktívnych výstav, prednášok a ďalších sprievodných akcií z oblasti dizajnu. V experimentálnom kontexte BIO 50, v ktorom sa Slovinsko stane akýmsi laboratóriom dizajnu, bude mesto Ľubľana od 18. septembra do 7. decembra 2014 epicentrom nových iniciatív, myšlienok, produktov a výskumných úloh .

Program NOW umožní prezentovať jednotlivcom aj kolektívom nové alebo už rozbehnuté projekty, usporiadať výstavy a podujatia rôzneho typu na tému dizajn v najširšom zmysle slova. Miesta, kde sa tieto aktivity uskutočnia, budú koncentrovať záujemcov o dizajn a vytvoria tak bohatý paralelný program k oficiálnemu bienále, ktoré tohto roku oslavuje 50. výročie svojho vzniku. BIO 50 sa zavŕši najzaujímavejším podujatím programu NOW a prehliadkou toho najlepšieho z doterajších bienále.

Uzávierka programu: 31. 5. 2014.
Prihlášky treba poslať na adresu: bio@mao.si s uvedením predmetu APPLICATION_BIO 50_NOW_NAME_LASTNAME, výlučne vo formáte pdf, veľkosť súboru max. 10 MB.
Prihláška musí obsahovať:

  • Názov projektu
  • Meno prihlasujúceho subjektu
  • Kontakty na prihlasujúceho – telefón, e-mail
  • Krátke resumé projektu
  • Lokalizáciu projektu
  • Trvanie projektu
  • Fotografie v dokumente formátu pdf.

Organizátor BIO 50 nezodpovedá za obsah, organizovanie, financovanie ani implementáciu vybraného projektu programu NOW na BIO 50.
Prihlásení uchádzači sa do 3 týždňov od uzávierky prihlášok dozvedia o nominácii svojho projektu. Vybrané projekty budú uverejnené v katalógu BIO 50, na internetovej stránke a usporiadateľ sa tiež postará o ich propagáciu v domácich aj zahraničných mediálnych platformách (Facebook, Twitter, Instagram).

Ďalšie informácie: http://bio.si/en/news/368/bio-50-now-call-for-applications/.