BLAF – Bratislava Art Festival 2013

BLAF – Bratislava Art Festival 2013

Trvanie: 26. september 2013 - 29. september 2013
Miesto: Bratislava, Slovensko

Nadácia – Centrum súčasného umenia organizuje štvrtý ročník festivalu BLAF – Bratislava Art Festival, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 29. 9. 2013. Festival ponúkne návštevníkom možnosť bezprostrednejšieho kontaktu so súčasným umením v jeho rôznych podobách – príležitosť zažiť ho, porozumieť mu, diskutovať o ňom či dozvedieť sa o ňom viac ako z teoretickej (prednášky), tak praktickej stránky (workshopy) v koncentrovanej forme. Festival je tiež platformou aktívnej kooperácie a interakcie verejnosti s galerijnou scénou, ako aj prezentácie už etablovaných formátov v oblasti súčasného (prevažne vizuálneho) umenia.

V roku 2013 prináša festival BLAF niekoľko inovácií. Jednou z nich je prezentácia efemérnych foriem súčasného umenia, ktoré v sebe spájajú prvky vizuálneho umenia, tanca, divadla, environmentu, hovoreného slova a hudby. Performancie budú na rôznych miestach širšieho centra bratislavského Starého Mesta prezentovať zahraniční i domáci umelci (Rakúsko, Poľsko, Kosovo, Macedónsko).

Festival ponúkne aj rozšírenú ponuku prednášok, denne budú prednášať dvaja zahraniční hostia z oblasti súčasného vizuálneho umenia, jeho prevádzky, zo zaujímavých inštitúcií či z oblasti teórie a súčasného kurátorstva. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú už každoročne sprievodné podujatia z programovej dramaturgie partnerov projektu, ako napr. Slovenská národná galéria, Clubovka, Kinečko, Batelier a podobne.
Ďalšou inováciou budú noviny BLAF obsahujúce nielen program festivalu, ale aj rozhovory s pozvanými hosťami či profily prednášajúcich.

Kontakt:
Lucia Gavulová, Nadácia – Centrum súčasného umenia, Kozia 11, 811 03 Bratislava,
lucia@ncsu.sk, 0907 287 006.

Informácie:
www.ncsu.sk/, www.blaf.sk/