Body design – kolekcia batohov Vibeau

Body design – kolekcia batohov Vibeau

Miesto: Škola: VŠVU Bratislava
Pedagóg: prof. František Burian

Body design – kolekcia batohov Vibeau

Cena ministra školstva SR - kategória študentský produktový dizajn

Dizajn: Andrea Krajčíková

Škola: VŠVU Bratislava

Pedagóg: prof. František Burian

Študentská diplomová magisterská práca je určená pre výrobcu športových odevov - firmu Hansa, ktorá ich plánuje realizovať. Porota ocenila inovatívny prístup k téme, ale aj kvalitu spracovania prototypov. Batohy , určené mladej generácii obsahujú niekoľko zaujímavých funkčných detailov. Práca je príkladom úspešného uplatnenia  študenta v praxi.