Bratislava – logo a vizuálny štýl mesta

Bratislava – logo a vizuálny štýl mesta

Miesto: Klient: Hlavné mesto SR Bratislava

Bratislava – logo a vizuálny štýl mesta

Národná cena za dizajn 2005 - kategória komunikačný dizajn

Dizajn: Martin Žilinský

Klient: Hlavné mesto SR Bratislava

Porota pozitívne hodnotila zjednodušenie hradu ako najvýraznejšieho a nezameniteľného symbolu hlavného mesta SR Bratislavy. Manuál a grafické spracovanie jednotlivých aplikácií dokladuje širokú variabilitu využitia loga, ako aj schopnosť a profesionalitu autora realizovať komplexný vizuálny štýl.