Bratislava Metropolis

Bratislava Metropolis

Autor: Dominique Perrault – Michal Bogár – Ľubomír Králik – Ľudovít Urban a kolektív
Vydalo: Spolok architektov Slovenska, 2014
Počet strán: 268
ISBN: 978-80-88757-77-1

Myšlienka tejto knihy vznikla v roku 2011, keď mal významný francúzsky architekt Dominique Perrault v Bratislave prednášku o tomto meste ležiacom na križovatke Rakúska, Maďarska a Česka ako o možnej metropole. Publikácia Bratislava Metropolis vznikla pod koncepčným vedením a koordinačným zastrešením dvoch architektonických kancelárií – francúzskeho ateliéru DOMINIQUE PERRAULT ARCHITECTURE (DPA) a slovenského ateliéru BOGÁR KRÁLIK URBAN. Reflexie jednotlivých autorov knihy prinášajú optiku rôznych vedných odborov a hoci sú písané skôr esejistickým štýlom, sú podložené výskumom. Výsledná vedecká publikácia poskytuje komplexný interdisciplinárny pohľad na fenomén metropolitného územia Bratislavy. Dvojjazyčná francúzsko-slovenská kniha je určená nielen pre odborníkov, ale aj pre širšiu verejnosť. Podľa autorov má byť úvodom do diskusie o budúcnosti Bratislavy ako stredoeurópskej metropoly, čo je otvorená otázka, a preto je na zadnej strane obálky veľký otáznik.

Vydal Spolok architektov Slovenska, 2014, 268 strán, ISBN: 978-80-88757-77-1
www.sasarch.sk