Britské galerie a muzea

 Britské galerie a muzea

Autor: Jaroslav Beránek
Vydalo: Radioservis Praha, 2012
Počet strán: 213
ISBN: 978-80-87530-09-2

Vydavateľstvo Českého rozhlasu Radioservis, a. s., vydalo v apríli 2012 knižnú podobu relácie Britské múzeá a galérie vysielanej v rámci Britského roku na ČRo 3 – Vltava. Autor v knihe zoznamuje čitateľov s najzaujímavejšími a najnavštevovanejšími výstavnými adresami Spojeného kráľovstva, upozorňuje na jedinečnosť každej predstavenej inštitúcie, vyzdvihuje krásu a účelnosť ich architektonického riešenia a poskytuje aj užitočné návštevnícke informácie, ako sa dostať do múzeí a galérií, o otváracom čase a pod. 
Publikácia však nie je zameraná len prakticky. Jaroslav Beránek, bývalý redaktor Lidových novín, približuje aj britskú kultúrnu politiku, vďaka ktorej je napríklad do mnohým múzeí a galérií vstup zdarma. Osobitnou kapitolou je sledovanie českých stôp v britských zbierkotvorných inštitúciách. Kniha je špecializovaným turistickým sprievodcom sui generis a bohatým a aktuálnym zdrojom inšpirácie na návštevu britských umeleckých zbierok vrátane dizajnérskych.
Informácie: www.radioservis-as.cz.