Budapest Design Week 2013

Budapest Design Week 2013

Trvanie: 27. september 2013 - 6. október 2013
Miesto: Budapešť, Maďarsko

10. ročník budapeštianskeho týždňa dizajnu sa uskutoční od 27. 9. do 6. 10. 2013.  Jeho sponzorom je Úrad maďarského intelektuálneho vlastníctva, hlavnými programovými organizátormi sú Maďarská rada dizajnu a Design Terminal, výkonne festival organizuje HIPAvilon Nonprofit Ltd.
Tohtoročný festival sa zameriava na medziodborové trendy súčasného dizajnu: prestupovanie žánrov a hraníc medzi voľným a úžitkovým umením, dizajnom a umeleckým remeslom, používaním jedinečných remeselných techník v priemyselnom dizajne a pod. Krajinou, na ktorú sa v roku 2013 upiera pozornosť festivalu, je Taliansko. Podujatie sa skladá z množstva výstav (Design Terminal), exkurzií po otvorených štúdiách, výpredajov dizajnu a gastronomických programov, na svoje si prídu aj detskí a dospelí záujemcovia o dizajn, ktorí sa môžu prihlásiť na kreatívne workshopy. V rámci festivalu sa bude odovzdávať Maďarská cena za dizajn a Cena za manažment dizajnu
http://designhet.hu/