Budapest Design Week 2014

Budapest Design Week 2014

Miesto: Budapešť, Maďarsko

Uzávierka prihlášok: 11. júna 2014.
V roku 2014 sa v dňoch 3. – 12. októbra uskutoční už 11. ročník Budapeštianskeho týždňa dizajnu (Budapest Design Week, BDW). Jeho organizátori – Maďarská kancelária pre duševné vlastníctvo (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) ako hlavný sponzor a spoluorganizátori Maďarská rada dizajnu (Magyar Formatervezési Tanács), organizácia Design Terminál a Maďarská agentúra pre duševné vlastníctvo HIPAVILON (Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség) sľubujú bohatý program. Tohtoročný BDW má motto: Prenesený význam (Figurative Sense). Hosťujúcou krajinou tohto ročníka je Holandsko.

Každodenný život prináša čoraz väčšiu integráciu inteligentných technológií a internetu, čo sa, pochopiteľne, prejavuje aj v oblasti dizajnu spotrebných predmetov. BDW 2014 predstaví najnovšie projekty maďarských
a zahraničných dizajnérov na hlavnej výstave, v prezentáciách prípadových štúdií a v diskusiách s dizajnérmi. Sprievodnými akciami budú otvorené dizajnérske štúdiá, exkurzie a gastronomický program. Rovnako ako
v minulom, jubilejnom 10. ročníku, je do programu festivalu BDW zahrnuté odovzdávanie národných cien
za dizajn (Hungarian Design Awards, Design Management Award). Novinkou je organizovanie Stredoeurópskych dní módy (Central European Fashion Days).

Účastnícke poplatky: maďarskí dizajnéri - 30.000 HUF + DPH; malé medzinárodné firmy alebo ich lokálni zástupcovia a súkromné vzdelávacie inštitúcie: 60.000 HUF + DPH; multinárodné spoločnosti: individuálny poplatok na základe navrhovaného programu. Účastnícky poplatok neplatia domáce a zahraničné štátne inštitúcie, ako napr. univerzity, stredné školy, kultúrne inštitúcie, múzeá a partnerské inštitúcie participujúce
na programe BDW 2014. K festivalu vyjde dvojjazyčný katalóg a samostatná webová stránka: www.designweek.hu.

Kontakt:
Design Hét Budapest projektiroda
1054 Budapest, Perczel Mór u. 2.
titkarsag@hipavilon.hu
+36 1/474 45 51.