Budapest Design Week 2016

Budapest Design Week 2016

Uzávierka: 15. jún 2016 (streda), 23:55
Miesto: Budapešť, Maďarsko

Budapest Design Week je každoročné najdôležitejšie dizajnérske podujatie v Maďarsku, ktoré sa každoročne koná na viac, ako 100 miestach Budapešti. Podobne ako po minulé roky i tento rok máte možnosť prihlásiť sa.

Súťaž: Budapest Design Week 2016
Uzávierka prihlášok: do 15. 06. 2016 o 23.59 hod.
Kategória: priemyselný dizajn, nábytkový dizajn, remeslo, módny dizajn, šperkársky dizajn, grafický dizajn, interiérový dizajn, dizajn jedla, dizajn služieb, 'design thinking’
Podmienky: http://designhet.hu/files/DHB_felhivas_2016_EN.pdf
Info: http://designhet.hu/index_en.html