Čalúnené hovorové kreslá RENO, NORA, HUGO

Čalúnené hovorové kreslá RENO, NORA, HUGO

Miesto: Výrobca: DOMARK, s.r.o. Žilina

Čalúnené hovorové kreslá RENO, NORA, HUGO

Národná cena za dizajn 1997

Dizajn: Peter Bohuš

Výrobca: DOMARK, s.r.o. Žilina