Čas na hru

Čas na hru

Trvanie: 5. máj 2010 - 20. jún 2010
Vernisáž: 5. máj 2010 (streda), 18:00
Miesto: Satelit, Dobrovičova 3, Bratislava, Slovensko

Jadrom výstavy Čas na hru je výber z výsledkov súťaže na tému hračka pre stredné a vysoké školy s výučbou dizajnu, ktorú zorganizovalo Slovenské centrum dizajnu koncom roka 2009. Študentské práce vybrala odborná porota v zložení: dizajnéri Ivan Čobej a Václav Kautman, Adriena Pekárová, Jerry Koza, architekt a dizajnér z ČR, Miroslava Vallová, koordinátorka slovenskej účasť na veľtrhu v Bologni.
Kurátorky výstavy Katarína Hubová a Adriena Pekárová doplnili výstavnú kolekciu o hračky z tvorby profesionálnych dizajnérov.

Výstava bola súčasťou sprievodného programu slovenskej prezentácie na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni, ktorý sa konal v marci 2010, kde bolo Slovensko čestným hosťom veľtrhu.

Výstavná kolekcia pozostáva z vyše 70 hračiek – stavebníc, skladačiek, hojdačiek a pohybovadiel, zvieratiek a domčekov, pomôcok na rozvoj motoriky, logiky a kreativity
– vytvorených z rôznych materiálov. Okrem dreva, ktoré je najčastejším materiálom hračiek najmä od študentov Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave a Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku, študenti pracovali s textilom, plastmi, ale aj použitými a odhodenými predmetmi. Výber dreva súvisí jednak s tradíciou konkrétnych zúčastnených škôl a slovenského remesla, ale aj so snahou o ocenenie vlastností prírodných materiálov v intímnom prostredí človeka. Téma hračky poskytla študentom šance uspokojiť záľubu v hravosti, ktorá k ich veku patrí, ale aj ukázať zmysel pre humor, vtip a kreativitu príťažlivým spôsobom.
Študentskú kolekciu dopĺňajú hračky profesionálov, ktorí sa jej dlhodobo venujú  - Tibora Uhrína, pedagóga Fakulty umení TU v Košiciach a Mariana Hubu, pedagóga ŠÚV J. Vydru a knihy – skladačky mladého grafického dizajnéra Karola Prudila.

Výstava je rozšírená o priestor na hranie pre detských návštevníkov výstavy, v ktorom si môžu vyskúšať niekoľko drevených stavebníc z produkcie firmy Veva – stavebnice Gringo (dizajn Tibor Uhrín) a Pedro a Brico (dizajn T. Uhrín, Peter Juščák a Jozef Kurilla).

Vybraných 15 hračiek zo súťaže bolo podkladom pre vytvorenie rovnomenného animovaného filmu, ktorý sa bude premietať na plazmovej obrazovke v expozícii. Režisérkou a animátorkou tohto filmu je Eva Janovská, ktorá ma za sebou animátorskú prácu na niekoľkých ocenených projektoch (film Chyťte ho a inscenácia Kráska a zviera). Spolu s filmom Čas na hru sa bude premietať aj ďalší animovaný film Viliam; jeho autorka Veronika Obertová ho vytvorila ako svoju diplomovú prácu na Katedre  vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Papierové postavičky z filmu sa predstavia aj na výstave. Ako prebiehalo rokovanie detskej poroty, ktorá vybrala svojich 10 najzaujímavejších hračiek, ukáže krátky film  Ľ. Urbana.

Bolonská premiéra výstavy Čas na hru sa konala priamo v centre mesta – v priestoroch bolonskej radnice, ktorá je hojne navštevovaná domácimi aj turistami, pretože priamo v tejto budove sa nachádzajú aj historické a umelecké múzeá. Už pred otvorením výstavy návštevníci spontánne reagovali na hravosť a úprimnosť výstavy. Jej atraktívnosť pozdvihli aj animované filmy, ktoré mohli návštevníci v priestoroch výstavy nerušene sledovať.

V čase od 24. 5. - 21. 6. 2010 majú návštevníci možnosť spoznať aj hlavnú prezentáciu Slovenska na bolonskom veľtrhu – reinštaláciu výstavy slovenských ilustrátorov SLOVAKUNITEDIMAGINATIONS v Dome umenia v Bratislave, nám. SNP. Jej organizátormi sú Literárne informačné centrum, Slovenská národná galéria a Ministerstvo kultúry SR.

Výstava: Čas na hru – výstava hračiek
Miesto: SATELIT, výstavný a informačný bod SCD
Termín: 5. máj – 20. jún  2010
Vernisáž: 5. máj 2010 o 18,00
Kurátorky: Katarína Hubová a Adriena Pekárová

Vystavujúce školy:

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Ateliér produkt dizajn, pedagóg prof. akad. soch. František Burian
Ateliér industrial dizajn, pedagóg doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka
Katedra vizuálnej komunikácie, pedagóg doc. akad. mal. Pavol Choma
Kurz dizajnu, pedagóg doc. Mgr. Miroslav Debnár
www.vsvu.sk

Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu
Pedagógovia doc. akad. soch. Peter Humaj, doc. akad. soch. Peter Lehocký
www.stuba.sk

Technická univerzita Zvolen, Drevárska fakulta, Katedra dizajnu nábytku a výrobkov z dreva
Pedagógovia Mgr. art. Marián Laššák, prof. Ing. Štefan Schneider, PhD., Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.
www.tuzvo.sk

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, Katedra dizajnu
Pedagógovia doc. Ing. Tibor Uhrín, doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.
www.tuke.sk

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru Bratislava, Oddelenie dizajnu a tvarovania dreva
Pedagógovia akad. soch. Marián Huba, Mgr. art. Martin Hartiník, Mgr. art. Roman Hrčka, Mgr. art. Dušan Rychtárik
www.suvba.sk

Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok, Oddelenie hračiek a dekoratívnych predmetov
Pedagógovia Ing. Ľubomír Žila, Mgr. art. Michal Hanula
www.suvrk.edu.sk

Stredná odborná škola drevárska Spišská Nová Ves, Dizajn a tvarovanie dreva
Pedagóg  Mgr. Jaroslav Tomaščík
www.spsdsn.edu.sk/

Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, Tvarovanie priemyselných výrobkov, Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
Pedagógovia Mgr. art. Andrea Rolková, akad. mal. Viliam Pirchala
www.suv.sk

Škola úžitkového výtvarníctva Košice
Pedagógovia Mgr. art. Peter Lörinc, Ing. Ľudmila Benková
www.suvke.sk


Informácie:
M. Michlíková,
michlikova@sdc.sk
tel. 09188110255