Časopis o kultúre a umení PARK

Časopis o kultúre a umení PARK

Miesto: Vydavateľ: Filip Vančo, Bratislava

Časopis o kultúre a umení PARK

Národná cena za dizajn 1997

Grafický dizajn: Richard Čisárik, Filip Vančo

Logo časopisu: Denisa Lehocká

Vydavateľ: Filip Vančo, Bratislava